Aktuality 2014

Informácie o našich aktuálnych ponúkaných priestoroch na prenájom. Rubrika Vám bude pravidelne prinášať informácie ohľadom nami spravovaných objektoch a službách, ktoré sme zabezpečili alebo poskytli našim klientom.