Služby

Našou snahou je poskytnúť Vám komplexné služby v oblasti správy vašej nehnuteľnosti. Medzi hlavné oblasti našej činnosti patrí správa nehnuteľností a prenájom nehnuteľností.

Čo sa očakáva od správcu v rámci správy nehnuteľností?

 • aktívne vyhľadávanie nájomníka, vyjednanie podmienok, príprava a podpis nájomnej zmluvy
 • tvorba rozpočtu pre nehnuteľnosť (príjmy vs. výdavky)
 • uctovnictvo
 • sprava pracovnikov
 • zabezpečenie vhodnej propagácie za účelom prenajatia priestorov, prezentácia nehnuteľnosti
 • odovzdanie nehnuteľnosti do užívania
 • administratívne služby, úschova kľúčov a dokumentov k nehnuteľnosti
 • pravidelná kontrola nájomníka, dodržiavanie prevádzkového poriadku objektu
 • výkon revízií, riešenie závad a opráv na nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie poistenia nehnuteľnosti, riešenie poistných udalostí
 • registrácia daňovníka (daň z prenájmu, daň z nehnuteľností)
 • príprava podkladov pre daňové priznanie
 • výkon zimnej a letnej údržby vonkajších plôch a parkovísk
 • ochrana objektov
 • jednanie s dodávateľmi energií
 • vymáhanie platby

Služba individuálnej správy nehnuteľností alebo reality management pre nás znamená byť Vašou predĺženou rukou. Ako majiteľ nehnuteľnosti nemusíte byť fyzicky prítomný pri záležitostiach súvisiacich s prevádzkou nehnuteľnosti, o všetko sa postaráme my. Bezkonfliktný, osobný a ústretový prístup ku klientom je zárukou úspešnej vzájomnej spolupráce. Rovnako dôležitý je aj konštruktívny prístup k riešeniu problémových situácií, ktorý vedie k uspokojeniu všetkých zúčastnených strán. Znamená to každodenný kontakt s nájomníkmi, úradmi, správcovskou spoločnosťou, či dodávateľmi služieb.